Visie

Achtergrond.

Sinds 1996 heb ik het geluk om als (ergo-, creatief en psycho-) therapeut met mensen op pad te mogen gaan.
Via “met hondjesmaat” wil ik graag mens èn hond ondersteunen in hun tocht. Stap voor stap. Met mondjesmaat.
Zowel in mijn eigen leven als in het werken met mensen zie ik hoe belangrijk de rol van een hond kan zijn. Aanvankelijk wou ik Frida, onze zwarte labrador geboren in 2015, opleiden tot therapiehond. Deze opleiding vroeg echter van mij een manier van omgaan met Frida die ik niet zag zitten en ik stopte ermee. Toch wou ik een manier zoeken om honden mee in te schakelen in psychotherapie op een manier waar ik kan achter staan. Ik ging hondengedragsdeskundige studeren.

Met enthousiasme geef ik mijn kennis over honden door. Ik ben er namelijk van overtuigd dat, hoe meer kennis hondeneigenaars hebben over hun hond, hoe meer tevreden honden er zullen zijn. En, als de hond tevreden is, heeft dit ook een positief effect op de eigenaar. Dus, hoe meer tevreden honden er zijn, hoe meer tevreden eigenaars.
Hierbij wil ik mensen de kans geven om hun eigen hond als co-therapeut in te schakelen in hun eigen therapeutisch proces.
Mens en hond verschil laten maken voor elkaar. Daar ga ik voor!

Visie

Mijn manier van werken steunt op 4 pijlers; waardigheid, vertrekken vanuit mogelijkheden, welzijn en stap voor stap.

Vertrekken vanuit mogelijkheden.

Zowel in het werken met mensen, als in het werken met honden vertrek ik vanuit een positieve visie. Ik kijk naar de mogelijkheden en de aanwezige talenten om tegemoet te komen aan de beperkingen/ de moeilijkheden/ de (gedrags)problemen en de behoeften.

Welzijn.

Wel-zijn. Voor mij gaat dit woordje over goed in je vel zitten, lichamelijk en geestelijk.
Bij focus op de hond staat het hondenwelzijn voorop en is het menselijk welzijn op de achtergrond aanwezig.
Bij focus op jou staat jouw groeiproces op de voorgrond en is het hondenwelzijn op de achtergrond aanwezig.

Stap voor stap.

Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is om dingen stap voor stap aan te pakken. Stappen overslaan of te grote stappen ineens nemen wreekt zich op lange termijn.

Waardigheid.

Zowel “het baasje” als de hond hebben recht op een waardige behandeling.
Zonder dwang (bv. bij de hond;  zonder slipketting – naar baasje toe; zonder eisen).
Zonder geweld (bv. bij de hond; zonder fysieke straffen – naar baasje toe; zonder emotionele manipulatie).
En mèt liefde (bv. bij de hond; leren vanuit leerprincipes -naar baasje toe; groeien vanuit een begrijpende houding).

Het ontstaan van de naam “met hondjesmaat”.

Beeld je even in;

Je staat voor twee trappen.
De ene heeft 5 treden, de andere 20.
Ze geraken beiden bij hetzelfde doel.
Welke neem je?
Ik raad mensen aan om die van 20 stappen te nemen. Die stappen zijn kleiner, dus minder vermoeiend. Als je een stap hebt genomen is de kans reëel dat je energie over hebt voor de volgende. Als je toch eens terugvalt, val je niet te diep. Die van 5 daarentegen. Na één stap ben je vermoedelijk erg moe, niet in staat de volgende nemen. Als je op die trap terugvalt is de kans groot dat je je erg pijn gedaan hebt.

Dit vertel ik vaak aan mensen in begeleiding, om het belang van kleine stappen te duiden. Ik zocht een woord dat dit zou samenvatten en kwam uit bij “met mondjesmaat”. Die stappen nemen die je op dat moment aankan, kan verteren, kan behappen.

Zoals ik eerder schreef wou ik aanvankelijk Frida opleiden tot therapiehond, doorheen de opleiding tot hondengedragsdeskundige kwam ik echter op het idee om mensen hun eigen hond, hùn maatje, mee te laten brengen naar therapie.

Met mondjesmaat, hondenmaatje, … De stap naar “met hondjesmaat” was gemaakt.

Stap voor stap met je maatje op weg naar meer tevredenheid.